line decor
  
line decor
 

Hem

Fiskeregler

Kontakt

Styrelse 
 
Fiskerapport

Fiskerapport
Fiskerapporten skickas ut tillsammans med medlemskortet men för säkerhets
skull så finns den även här i två olika format om ni tappat bort den.

Det går bra att skicka in rapporten via vanlig post eller med e-post till
sekreteraren@hskhelsingborg.se

Det går naturligtvis att göra på vilket som helst av dessa två sätt som ni vill
så länge som ni skickar ett exemplar till sekreteraren senast 15 oktober det
aktuella fiskeåret.

Fiskerapporten skickas i ett exemplar till sekreteraren senast 15 oktober det
aktuella fiskeåret. Om ni missar att skicka in er fiskerapport så tillkommer en
straffavgift på nästkommande års medlemsavgift.
Straffavgiften kom till på 2009 års höstmöte där alla var eniga om att det var det
enda sättet att få in fiskerapporter från samtliga medlemmar vilket länsstyrelserna
i stort sett kräver av oss då de i sin tur kräver in fångstrapportering.
Förutom länsstyrelsens krav så finns det ett stort bevisvärde i fiskerapporterna om ett
vatten skulle bli förstört så att det inte går att fiska där längre. Då kan vi bevisa att vi
utnyttjat vattnet, i annat fall har vi ingen chans till ersättning.
Som det varit tidigare år så har vi fått in ca 20-25 fiskerapporter av ca 160 medlemmar
vilket var katastrofalt dåligt, därför valde vi som var på höstmötet att rösta igenom
förslaget för en straffavgift.
Skicka bara in en fiskerapport om året efter ni fiskat klart för säsongen. Det är omöjligt
för oss att administrera det annars.

Även de som inte fiskat under året måste skicka in sin fiskerapport
och skriva 0 besök!


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nils Larsson Maskinservice