line decor
  
line decor
 

Hem

Kontakt

Styrelse 
 

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag för fiske gäller tyvärr inte medlemsavgifter. Däremot kan man använda det för våra gästkort. Det som gäller när man köper gästkorten är att det åligger medlemmen vid köpetillfället att meddela att man vill ha kvitto för friskvård så skickas det med tillsammans med gästkorten. Det förenklar hanteringen och att vi inte behöver skicka dubbelt.

Väl mött Styrelsen