line decor
  
line decor
 

Hem

Fiskeregler

Kontakt

Medlemsansökan

Styrelse

Valberedning

Blogg


 
 
Gästkort

Som medlem kan du ta med fiskegäster till våra vatten om du löser gästkort.
Som medlem får du köpa 3 stycken gästkort för 150 kronor en gång per år från kassören genom
att sätta in 150 kr på plusgiro 97555-7 och meddela att det gäller gästkort.
Därefter kostar ett gästkort 100 kr och kan köpas av kassören. Max 5 gästkort per år.
Gästkort är endast giltigt tillsammans med medlemskort så du som medlem måste personligen
följa med din gäst och fiska.

Familjekort
Som seniormedlem kan du lösa ett familjekort som ger hela familjen rätt att fiska i våra vatten.
Som familj räknas make/maka/sambo och barn under 19 år.
Familjekort kan bara köpas av kassören genom att man sätter 250 kr på vårt pg 97555-7
Familjekortet är endast giltigt tillsammans med medlemskort så du som medlem måste personligen
följa med din familj och fiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nils Larsson Maskinservice