line decor
  
line decor
 

Hem

Kontakt

Styrelse 
 

GDPR

HSKs personuppgiftspolicy
Dina personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi hanterar dina uppgifter för att hantera ditt medlemskap i två register, dels ett som hanteras av Sekreteraren för att hantering av medlemskort och utskicka av information och kallelser dels ett av Kassören för att hantera medlemsavgifter. Du är som medlem i HSK även medlem i Sportfiskarna och du kan läsa om hur dina personuppgifter hanteras där på https://www.sportfiskarna.se/medlem. HSK lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part.