line decor
  
line decor
 

Hem

Kontakt

Styrelse 
 

Aktuellt

Uppmaning till C/R av lax
Fiskeklubbarna HSK, ÄFF, KSFF, Abborren och Tommys fiske har gemensamt kommit överens att uppmana våra medlemmar att återutsätta fångad lax.
Än så länge ser västkustens uppgång av lax skral ut. Vi ser det både på fångster och bristen på fiskrörelser i Rönne å-systemet, Genevadsån och Stensån.
Ätranfisket gick ut med en 14 dagarsregel om C/R då dom också ser att deras uppgång genom fiskräknaren varit dålig.
Vill man återutsatta sin lax ska tiden för fisken ovan vatten vara minimal. Helst ska fisken krokas av i vatten. 

Lediga platser
Just nu har vi ett fåtal lediga platser så passa på att söka medlemskap nu om du vill få tillgång
till ca 10 mil strandkant längs rinnande vatten och fyra sjöar varav 3 med båt.
Det finns även en liten stuga med kamin vid en av sjöarna som man kan värma sig i eller sova över i.
Vi har även utbyte med KSFF och danska Fiskeringen .
Du hittar en medlemsansökan här.

Röjning Genevadsån
Röjningen som skulle hållas lördagen den 1 juni kl 10.00 är inställd på grund av mycket regn enligt prognosen.
Med Bästa hälsningar
Johan Börjesson


Båtarna

Båtarna i Bjärsgårdssjöarna ligger nu på plats i och vid sjöarna.

Årsmöte
Årets årsmöte hölls onsdagen den 25:e mars klockan 19:00.
Mötet samlade 25 medlemmar som åt gott och pratade mycket fiske.
Ny revisorsuppleant blev Bertil Thorsson.

Båtupptagning
Söndagen den 3:e december 2023 samlades vi vid stugan intill Sjökrokasjön klockan 11:00 för att hjälpas åt att ta upp båtarna. Vi lyckades ta upp båten i Sjökrokasjön efter mycket slit med både spett och vinsch. Båten vid Bihagasjön ligger redan på land. Båda är har kölen uppåt. Båten i Vasasjön var så fastfrusen att vi inte lyckades ta upp den så nu väntar vi på töväder innan vi bestämmer nästa datum för ett nytt försök.
Stort tack till Claus Bebe och Börje Hising som var de enda förrutom styrelsemedlemmar som medverkade.

Höstmöte
Årets höstmötehölls tisdagen den 21:e november 2023 klockan 19:00 på restaurang Nils H på Berga i Helsingborg. Mötet samlade 21 medlemmar som åt gott och tog ställning till bland annat 2024 års budget och verksamhetsplan.

Information från Amalienlunds gård
Göran och Eva på Amalienlund har informerat att dom inte vill man har med sig hund om man parkerar på deras gårdsplan. Deras egen hund Dexie går ofta lös och dom vill inte att några problem uppstår.

Rönneåfiskets dag
Söndag 21 maj 2023 hölls Rönneåfiskets dag på Amalienlund där markägare, styrelsen och medlemmar träffades för prisutdelning av Lars-Olof Kristianssons vandringspris för längsta fisk i Rönneåsystemet. Vinnare blev Victor Ljungdahl med sin gädda som mätte 109cm. Grattis.
Det bjöds även på buffé och diverse dryck i det perfekta vädret.Evenemanget blev mycket uppskattat.
Se bilder av Victor med hans gädda och evenemanget här.

Båtarna
Båtarna har sjösatts i Vasasjön, Bihagasjön och Sjökrokasjön.


Life connect Rönneå
Här kommer lite information om ett forskningsprojekt i Rönne å som ni gärna får sprida ut till andra fiskare. Under 2021 startades en studie om lekvandringslax i Rönne å, en del av EU-projektet LIFE Connects. Syftet med studien är att undersöka hur laxen använder ån under lekperioden. Vi vill veta var och när laxen leker och hur länge den stannar i ån som en förstudie till de planerade dammutrivningarna vid Klippan.

I år fångades 37 laxar i ån under sommaren/hösten med hjälp av en elfiskebåt. Det opererades sedan in akustiska sändare i fiskarnas bukhåla. Sändarna skickar ut en unik ljudkod i vattnet som används för att lokalisera fisken. Det placerades ut 17 akustiska mottagare i ån mellan Ängelholm och Klippan för att lyssna efter dessa individuella signaler från de märkta fiskara. Det kommer att laddas ner data från mottagarna i december för att få en första titt på deras höst vandringar/rörelser. Det finns 13 sändare kvar att använda och planer finns på att märka de sista lekfiskarna i maj nästa år.

Om du hittar en av våra mottagare på land, vänligen meddela Sam Shry. Mottagaren kan bara höra fiskar när de är i vattnet. Om möjligt försök att placera tillbaka mottagaren i vattnet.

studiefiskarna är även märkt med en gul yttre märkning med ID-nummer vid fettfenan. Om du fångar en av studiefiskara, vänligen meddela Sam Shry vilken fisk du fångat (vilket nummer) och släpp om möjligt tillbaka den. Varje fisk är mycket värdefull för studien och för att öka kunskapen om laxen i Rönne å.

Det planeras ett litet seminarium i februari-mars där det kommer att presenteras mer information om studien och de senaste resultaten. Mer information kommer efter nyår.

Sam Shry, PhD student

Project LIFE Connects - https://lifeconnects.se/

River Ecology and Management Research Group (RivEM)

Karlstad University

Friskvårdsbidrag
Då en del medlemmar frågat om det går att få kvitto på medlemsavgiften för att kunna utnyttja det till friskvårdsbidrag
så har vi tagit reda på att friskvårdsbidrag för fiske gäller tyvärr inte medlemsavgifter. Däremot kan man använda det för våra gästkort. Framöver gäller följande när man köper gästkorten att det åligger medlemmen vid köpetillfället att meddela att man vill ha kvitto för friskvård så skickas det med tillsammans med gästkorten. Det förenklar hanteringen och att vi inte behöver skicka dubbelt. Väl mött Styrelsen

Röjning - Rönneå
Söndagen den 30 augusti 10 samlades HSK och ÄSFF medlemmar vid Västra Sönnarslövsbron för den årliga röjningen i Rönneå. Fredrik Lundblad hade vänt bottnarna dagarna innan med sina grävare så de som ställde upp fick röja efter honom. Det bjöds på grillad korv under arbetets gång.

Gäddmete i Rönneå
Styrelsen har beslutat att öppna upp en sträcka i Rönneå på ca 300m för fiske året runt. Här kommer endast att tillåtas mete efter gädda och betesfisk under tiden 1 oktober till sista februari. Den vanliga fiskesäsongen 1 mars - 30 september gäller ordinarie regler. Då man inte får lov att transportera betesfisk mellan olika vattendrag kommer man först behöva meta upp sin betesfisk, avliva den eftersom man inte får agna med levande betesfisk och därefter påbörja sitt mete efter gädda. Giltig agn för betesfiske är mask, maggot, majs, deg, bröd Ej giltig agn för betesfiske är räka, sill, ansjovis, powerbait (eller annan liknande) Sträckan det gäller är dom sista 300 meterna på vårt arrende i Rönneå nere på Vettinge. Start och slut kommer markeras upp med stolpar. Väl mött Styrelsen

Flytt av lax
Torsdagen den 30:e maj 2019 arrangerades en flytt av lax från Västra Sönnarslöv till Forsmöllan uppströms kraftverken. Syftet var att börja prägla lax för sträckorna uppströms kraftverken för att skynda på återkolinisationen av lax i övre delarna av Rönneå. Se mer här.

Allmän information
I Gångvad, Pinnån har bl.a ett dämme av större trädstammar bildats och efter kontakt med sakkunnig Anders Eklöv om att vi ville åtgärda detta och sedan lägga det längs kanterna i ån, vilket Anders tyckte vi kunde göra, besluta styrelsen om denna åtgärd. Vi är väl medvetna om vikten av död ved i ett vattendrag som Pinnån. Detta har redan påbörjats.
Alla våra fisk och fiskevårdande åtgärder är alltid väl avvägda och utreda med antingen markägare, länsstyrelsen eller sakunniga. Därefter sanktioneras alla typer av åtgärder av styrelsen.

Vi har fört en diskussion med Fredrik Lundblad om att försöka förlänga lekbiotoperna nedströms i Sönnarslöv och fylla på lekbottnarna under och precis nedan vägbron. Även dom sista pilarna ska tas bort. Projektet diskuterades med ÄFF på NSA mötet 22 maj och tanken är att medlemmar ska kunna deltaga på detta projekt.
I sommar kommer vi ta bort en del fallna träd på vår sträcka nedströms Tommarps skjutbana och Tommy Nordström kommer hjälpa till med sin motordrivna flotte och traktor.
Vi kommer med datum för detta senare om nån vill deltaga.
Det kommer att bli ett publikt elfiske på vår sträcka i Sönnarslöv den 30:e maj där det ska fiskas upp lax och öring ungar som sedan ska släppas långt upp i systemet som en åtgärd innan kraftverken är rivna och bottnarna där är åtgärdade.

Väl mött
Alexander Svensson
Ordförande i Helsingborgs Sportfiske- & Fiskevårdsklubb.

Rönneå
Nu har det byggts en liten spång ut till ön uppströms vägbron vid Västra Sönnarslöv.

Alplantering
Vid fiskvårdsprojektet i år i Rönneå var tanken att vi skulle planterat al sticklingar längs åkanten.
Vid tillfället fanns där inga alar hos Granquists plantskola men nu har ett tiotal medlemmar planterat ett par hundra stycken vid arbetsdagen den 4:e oktober 2018 vid Västra Sönnarslövsbron.
Stort tack till Fredrik Lundblad som bekostar alarna till klubbarna Hsk och Äff.

Information om rundmask
Här är en länk till Livsmedelsverkets hemsida för information om rundmask som kan förekomma i fisk
som fångas i Sverige. Det kan vara bra att känna till om man råkar fånga en fisk.
Rundmask i fisk

Färglagda kartor
Nu finns det färglagda och förhoppningsvis mer lättlästa kartor över våra fiskevatten att ladda ner.
Det ligger länkar på varje sida under fliken fiskevatten till sträckningskartorna som består av pdf-filer.

Ersättning för arbetsdag
Den medlem som deltar vid minst 1 av de 2 årliga, av styrelsen kallade arbetsdagarna i Rönneå respektive Genevadsån får en reducering på 200 kronor på nästkommande års medlemsavgift.
Skälet är att vi helt enkelt behöver vara fler som deltar vid dessa mycket viktiga arbeten. 

Ny bro över Genevadsån
Nu kommer förhoppningsvis snart en ny bro att byggas över Genevadsån.
Läs mer på: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4249328-nu-far-gullbranna-sin-permanenta-badbro

Fenklippta fiskar
Om någon fisk där fettfenan är avklippt på fångas i våra vatten så vill vi gärna veta det.
Gör gärna en notering på fiskerapporten om det.
Vi tror inte att det är något stort problem men vill på detta sätt få reda på hur många
odlade fiskar som simmar upp i fel vattendrag..

En påminnelse!
Alla vattenåtgärder på eget bevåg såsom att flytta på stenar eller att tillföra stenar i åarna är inte tillåtet. Ej heller att ta ner träd eller såga av grenar som man tycker är i vägen för fisket. Alla sådana åtgärder skall sanktioneras eller godkännas av styrelsen.
Vad gäller Bäljaneås mynning skall inga stenar flyttas.
Sandrevlarna i sig utgör inga problem och flyttar på sig från år till år.
Väl mött
Styrelsen

Svenska fiskeregler
Länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket lanserar webbsidan ”Svenska Fiskeregler” där du kan hitta regler för fritidsfisket längs Sveriges kuster och i Sveriges fem stora sjöar (Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland).

Den nya hemsidan har tagits fram gemensamt för alla länsstyrelser. Via en karta kan du som besökare zooma dej fram till din fiskeplats och få upp en förteckning över de regler som gäller i området. Om du vill kan du skriva ut listan för att ta med dej ut i fält.

Sidan fungerar på datorn, surfplattan och även i mobilen.
Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet trots flera åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen.
Här är en länk till mer information från HaV:
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F967739

Bom över Bihagavägen
Det finns en bom över Bihagavägen som är placerad ca 100 meter in från Penarpsvägen.
Koden till denna är den samma som till kedjan över vägen vid stugan i Bjersgård.
På detta sätt stoppas en del tjuvfiskare i Bihagasjön och Sjökrokasjön hoppas vi.
Koden kan medlemmar erhålla av sekreteraren.


Framsteg i Nybroån
Även om Nybroån inte ingår i våra arrenden så kanske detta intresserar de som besöker
vår hemsida.
Fick e-post från Kerstin Söderlind på Länsstyrelsen angående den fiskvägen och
fiskräknarstationen vid Köpingebro i Nybroån.
Den gamla dammen som tidigare var ett vandringshinder har rivits ut och nu är vägen fri för fisk att vandra.
Och det gör den med besked. Samtidigt som den nya stigrännan byggdes har en fiskräknarstation med
webbkamera satts upp.
Detta innebär att du kan se fisken passera live.
Arbetet har utförts av Fiskevårdsteknik AB i Lund som drivs av Mats Hebrand med mer än 25 års
erfarenhet inom vatten och miljöområdet.
Dom arbetar både i och utanför Sverige och har anlagt många fiskvägar, omlöp, kontrollstationer
med fiskräknare och biotopvård m.m.
Bland årets projekt finns återställa vandringsvägarna för fisk vid Hertinges kraftverk i Ätran, fiskvägsbygge vid Hedefors i Säveån, fiskevård i Mölndalsån och projektet i Nybroån som invigdes förra veckan.
Dom samarbetar bl.a med Anders Eklöv som hjälpt oss mycket vid våra projekt i Rönneå.
Stackarps kraftverk skulle varit något dom skulle satt tänderna i och även fått en räknare och livekamera på plats.
Titta gärna in på deras hemsida, fvt.se
Finns länk till livekameran m.m
Nedan en länk från kameran i Nybroån.


http://blogg.fiskevardsteknik.se/aggresiv-oring-i-den-nya-fiskraknaren/

Älvräddarna
Älvräddarna gjorde ett besök i Klippan på initiativ av Linus Nilsson.
Helsingborgs Dagblad skrev en bra artikel om det som ni kan läsa här:
http://hd.se/klippan/2013/10/04/tuffare-regler-vantar-for/

Bekräftelse på väl utförda fiskevårdsåtgärder
Förra sommaren utfördes ett elfiske i Rönneå där vi gjort våra största fiskevårdsinsatser.
Det var ett väldigt positivt resultat vilket ni kan se på den nu färdiga rapporten från Anders
Eklöv genom att klicka på denna länk:
http://www.fiskevard.se/wp-content/uploads/2013/02/R%C3%B6nne%C3%A5-12.pdf

Bilder från Rönneå
Här är några bilder på Rönneå som är tagna 2013-01-27 av Lars Johansson.
Klicka här för att se bilderna.

Ny gångbro över Rönneå
En ny hängbro över Rönneå är placerad vid Skyttebanan - Tomarps Ene.
Det är Kvidinge Sockens Hembygdsförening som beställt brobygget och
Sparbanken Öresunds stiftelse som bekostat projektet som Klippans Hisservice
har byggt. Mer information finns under denna länk :
http://hd.se/astorp/2012/09/09/ny-gangbro-leder-over-ronnea/

Minnen från utplantering efterlyses
Anders Eklöv som sedan många år varit rådgivare åt vår klubb i frågor om fiskevård skulle uppskatta om medlemmar kan ge information om gångna tiders utsättning av fisk i Pinneå, Bäljaneå och övriga åar i Rönneåsystemet. Klubben hade under fyrtiotalet en egen kläckningsanläggning vid Pinneå och viss dokumentation finns bevarad men fler
uppgifter önskas. Anders nås på telefon 046-249432 mail: eklöv@fiskevard.se   

Klassdraget ett sätt att intressera barn för fiske.
Jag blev uppringd av Maria Rydström Haganässkolan i Åstorp som undrade om HSK kunde ställa upp för
hennes klass i Sportfiskarnas Klassdraget.
Då jag vet att detta är ett bra sätt att fånga barns intresse för fiske och dessutom lära barnen lite fiskevett och regler kring fiske ställde jag upp på detta.
Jag besökte klassen under ett par lektionstimmar då jag pratade om olika fiskemetoder,
var man kan fiska gratis och var man måste fråga om lov för att fiska.
Därefter tog jag med klassen ut till Bihagasjön för mete, metspön skulle ha levererats från Sportfiskarna men de var försenade så jag lånade från distriktet och sedan hade skolan några egna spön också.
Det blev en jobbig dag med massor av trassel och en lärdom är att man bör vara mer än en som hjälper till att hjälpa barnen (22 st).
Fisk fick de i varje fall.
/Sture Eriksson

Fler bilder från Klassdraget här

Stor gädda tagen i Vasasjön
Lördagen den 5 mars 2014 togs en ganska stor gädda i Vasasjön.
Den vägde 9200 gram och togs på angeldon agnat med sill.
Gäddan släpptes naturligtvis tillbaka igen så att den kan växa
sig ännu större och kanske glädja någon annan fiskare.

Tips & Trix
Vi tänkte lägga upp lite tips & trix för vad som funkar bäst vid varje vatten så om någon har något
att tipsa om t.ex. flugmönster, typ av drag, platser som är bra m.m. så maila det till
sekreteraren@hskhelsingborg.se så läggs det upp på hemsidan under fliken för det aktuella
vattnet. Bifoga gärna bilder.