line decor
  
line decor
 

Hem

Kontakt

Styrelse 
 

Aktuellt

Rönneåfiskets dag
Välkommen till Rönneåfiskets dag. Söndagen 20 maj kl. 12.00 träffas vi på Amalienlund.
Markägare, nuvarande och nya tävlande samt styrelsen umgås över en lunch, minglar och får veta vem som vann 2017-2018 med prisutdelning för Lars-Olof Kristianssons vandringspris gällande längsta fisk tagen i Rönneåsystemet.
Kostnad för lunch, dryck och deltagande i tävling kommande period. 120:-.
Anmälan (bindande) till Morgan Danielsson senast 17:e maj. 
I tävlingen om längsta fisk i Rönneåsystemet gäller både upptagen och återutsatt fisk.
Återsätt gärna efter snabb dokumentation (foto). Gädda över 70 cm ska återsättas.

Båtarna i Bjärsgårdssjöarna
Båtarna i Vasasjön och Sjökrokasjön kommer att sjösättas söndagen den 6:e maj.
Vi samlas på Åbygården klockan 10:00 och hjälps åt med att lyfta upp båtarna på trailern
för att sedan köra till Sjökrokasjön först och sedan hämta båten till Vasasjön på Åbygården.


Catch & Release

På årsmötet bestämdes det att vi här på hemsidan ska informera bättre om företeelsen Catch & Release
genom att lägga upp information som Ulf Löfdal har skrivit ihop och det hittar du bland annat här. C&R

Årsmöte
Årets årsmöte hölls torsdagen den 22:e mars klockan 19:00 på Råå Wärdshus och samlade ett fyrtiotal
medlemmar. Innan mötet bjöd klubben på mat och dryck. Mötet var konstruktivt och behandlade motioner
från styrelsen och Ulf Löfdahl. Vår förra ordförande sedan många år avtackades och mötet valde
Alexander Svensson till ny ordförande. Den förra suppleanten Andreas Fellin blev vice sekreterare
och ny suppleant blev Niklas Ljungdahl som välkomnas till styrelsen.

Guidade turer 2018

Guidade turer till våra vatten kommer att ske enligt följande:
21:e april, Rönneå och Bäljaneå, samling 11:00 på Preem-macken i Klippan, anmälan till Alexander svensson på alebaleq@gmail.com senast 18:e april. Minst 3 deltagare, annars ställs turen in.

21:e april, Bjärsgård, samling 13:00 på Preem-macken i Klippan där Alexander lämnar av de som deltagit på hans tur. Anmälan till Morgan Danielsson på sekreteraren@hskhelsingborg.se senast 18:e april. Minst 3 deltagare, annars ställs turen in.

22:e april, Pinneå, samling 10:00 på Biltemas parkering. Anmälan sker till Kent Borén på b.k.bo@telia.com
senast 19:e april. Minst 3 deltagare, annars ställs turen in.

29:e april, Rössjöholmsån, Stensån och Genevadsån samling 09:00 vid Lidl i Ängelholm, Johan Börjesson visar runt. ingen anmälan behövs.

Båtarna upptagna
Söndagen den 19:e november samlades ett tiotal medlemmar för att hjälpas åt med båtarna
vid Vasasjön och Sjökrokasjön. De tömdes på vatten, togs upp på båtkärra och transporterades
till vinterförvaring inomhus. Båten vid Bihagasjön ligger kvar om någon skulle vilja fiska gädda från
båt under vintern.
Stort tack till alla som hjälpte till!

Höstmöte
Höstmötet hölls tisdagen den 7:e november klockan 19:00 på Råå Wärdshus
och samlade ett fyrtiotal medlemmar som innan mötet åt en god middag.
Under mötet utnämdes vår ordförande Lars-Olof Kristiansson till hedersmedlem.
Det blev även en del diskussioner om våra stadgar och eventuella ändringar därav.


Information om rundmask
Här är en länk till Livsmedelsverkets hemsida för information om rundmask som kan förekomma i fisk
som fångas i Sverige. Det kan vara bra att känna till om man råkar fånga en fisk.
Rundmask i fisk

Ny karta Pinnån
Nu har det kommit en ny karta över Pinnån vid Östra Ljungby.
Den enda skillnaden är att vi ritat in en parkeringsskylt vid Naturbruksgymnasiets filial
vid Gångvad. Om vi parkerar där så stör vi inte heller vid vägen där en fastighetsägare
frekvent lastar avverkad skog. Länk till kartan här.

Flytring - Bjärsgård
Vi har fått rätt att använda flytring i Bjärsgårdssjöarna på prov under ett år.
Efter det ska det utvärderas om det ska vara fortsatt tillåtet.

Rönneåfiskets dag 21:e maj
Under Rönneåfiskets dag samlades medlemmar och markägare över god mat och dryck på Amalienlunds gård
utanför Klippan. Markägarna var positiva till träffen då de fick reda på lite mer om oss som förening och personerna
som är med. Innan maten var det prisutdelning till vinnaren av Lars-Olof Kristianssons vandringspris för längsta fisk
tagen i Rönneåsystemet.
Stolt vinnare 2017 blev för andra året i rad Alexander Svensson efter att ha tagit upp en lax på 88 cm som vägde 8,2 kg. Andrapristagare blev Niklas Ljungdahl som tagit en 73 cm lång lax på 4,1 kg
Här poserar Alexander Svensson med vandringspriset och Niklas Ljungdahl med andrapriset

Färglagda kartor
Nu finns det färglagda och förhoppningsvis mer lättlästa kartor över våra fiskevatten att ladda ner.
Det ligger länkar på varje sida under fliken fiskevatten till sträckningskartorna som består av pdf-filer.

Nya regler för Pinnån
På årsmötet 2016 bestämdes att det numera endast är tillåtet att flugfiska med hullinglösa krokar i Pinnån
och all öring ska återutsättas. Fisketiden är oförändrad 1:e mars till och med 30:e september.

Ersättning för arbetsdag
Den medlem som deltar vid minst 1 av de 2 årliga, av styrelsen kallade arbetsdagarna i Rönneå respektive Genevadsån får en reducering på 200 kronor på nästkommande års medlemsavgift.
Skälet är att vi helt enkelt behöver vara fler som deltar vid dessa mycket viktiga arbeten. 

Ny bro över Genevadsån
Nu kommer förhoppningsvis snart en ny bro att byggas över Genevadsån.
Läs mer på: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4249328-nu-far-gullbranna-sin-permanenta-badbro

Fenklippta fiskar
Om någon fisk där fettfenan är avklippt på fångas i våra vatten så vill vi gärna veta det.
Gör gärna en notering på fiskerapporten om det.
Vi tror inte att det är något stort problem men vill på detta sätt få reda på hur många
odlade fiskar som simmar upp i fel vattendrag..

En påminnelse!
Alla vattenåtgärder på eget bevåg såsom att flytta på stenar eller att tillföra stenar i åarna är inte tillåtet. Ej heller att ta ner träd eller såga av grenar som man tycker är i vägen för fisket. Alla sådana åtgärder skall sanktioneras eller godkännas av styrelsen.
Vad gäller Bäljaneås mynning skall inga stenar flyttas.
Sandrevlarna i sig utgör inga problem och flyttar på sig från år till år.
Väl mött
Styrelsen

Svenska fiskeregler
Länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket lanserar webbsidan ”Svenska Fiskeregler” där du kan hitta regler för fritidsfisket längs Sveriges kuster och i Sveriges fem stora sjöar (Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland).

Den nya hemsidan har tagits fram gemensamt för alla länsstyrelser. Via en karta kan du som besökare zooma dej fram till din fiskeplats och få upp en förteckning över de regler som gäller i området. Om du vill kan du skriva ut listan för att ta med dej ut i fält.

Sidan fungerar på datorn, surfplattan och även i mobilen.


Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet trots flera åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen.
Här är en länk till mer information från HaV:
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F967739

Rabatt hos Mårtens Sportfiske
Alla medlemmar får numera 10% rabatt på alla varor hos Mårtens Sportfiske
mot uppvisande av giltigt medlemskort i HSK.
Rabatten gäller inte varor där priset redan är nedsatt.

Bom över Bihagavägen
Det finns en ny bom över Bihagavägen som är placerad ca 100 meter in från Penarpsvägen.
Koden till denna är inte den samma som till kedjan över vägen vid stugan i Bjersgård.
På detta sätt stoppas en del tjuvfiskare i Bihagasjön och Sjökrokasjön hoppas vi.
Koden kan medlemmar erhålla av sekreteraren.

Framsteg i Nybroån
Även om Nybroån inte ingår i våra arrenden så kanske detta intresserar de som besöker
vår hemsida.
Fick e-post från Kerstin Söderlind på Länsstyrelsen angående den fiskvägen och
fiskräknarstationen vid Köpingebro i Nybroån.
Den gamla dammen som tidigare var ett vandringshinder har rivits ut och nu är vägen fri för fisk att vandra.
Och det gör den med besked. Samtidigt som den nya stigrännan byggdes har en fiskräknarstation med
webbkamera satts upp.
Detta innebär att du kan se fisken passera live.
Arbetet har utförts av Fiskevårdsteknik AB i Lund som drivs av Mats Hebrand med mer än 25 års
erfarenhet inom vatten och miljöområdet.
Dom arbetar både i och utanför Sverige och har anlagt många fiskvägar, omlöp, kontrollstationer
med fiskräknare och biotopvård m.m.
Bland årets projekt finns återställa vandringsvägarna för fisk vid Hertinges kraftverk i Ätran, fiskvägsbygge vid Hedefors i Säveån, fiskevård i Mölndalsån och projektet i Nybroån som invigdes förra veckan.
Dom samarbetar bl.a med Anders Eklöv som hjälpt oss mycket vid våra projekt i Rönneå.
Stackarps kraftverk skulle varit något dom skulle satt tänderna i och även fått en räknare och livekamera på plats.
Titta gärna in på deras hemsida, fvt.se
Finns länk till livekameran m.m
Nedan en länk från kameran i Nybroån.

http://blogg.fiskevardsteknik.se/aggresiv-oring-i-den-nya-fiskraknaren/

Älvräddarna
Älvräddarna gjorde ett besök i Klippan på initiativ av Linus Nilsson.
Helsingborgs Dagblad skrev en bra artikel om det som ni kan läsa här:
http://hd.se/klippan/2013/10/04/tuffare-regler-vantar-for/

Bekräftelse på väl utförda fiskevårdsåtgärder
Förra sommaren utfördes ett elfiske i Rönneå där vi gjort våra största fiskevårdsinsatser.
Det var ett väldigt positivt resultat vilket ni kan se på den nu färdiga rapporten från Anders
Eklöv genom att klicka på denna länk:
http://www.fiskevard.se/wp-content/uploads/2013/02/R%C3%B6nne%C3%A5-12.pdf

Bilder från Rönneå
Här är några bilder på Rönneå som är tagna 2013-01-27 av Lars Johansson.
Klicka här för att se bilderna.

Ny gångbro över Rönneå
En ny hängbro över Rönneå är placerad vid Skyttebanan - Tomarps Ene.
Det är Kvidinge Sockens Hembygdsförening som beställt brobygget och
Sparbanken Öresunds stiftelse som bekostat projektet som Klippans Hisservice
har byggt. Mer information finns under denna länk :
http://hd.se/astorp/2012/09/09/ny-gangbro-leder-over-ronnea/

Minnen från utplantering efterlyses
Anders Eklöv som sedan många år varit rådgivare åt vår klubb i frågor om fiskevård skulle uppskatta om medlemmar kan ge information om gångna tiders utsättning av fisk i Pinneå, Bäljaneå och övriga åar i Rönneåsystemet. Klubben hade under fyrtiotalet en egen kläckningsanläggning vid Pinneå och viss dokumentation finns bevarad men fler
uppgifter önskas. Anders nås på telefon 046-249432 mail: eklöv@fiskevard.se   

Klassdraget ett sätt att intressera barn för fiske.
Jag blev uppringd av Maria Rydström Haganässkolan i Åstorp som undrade om HSK kunde ställa upp för
hennes klass i Sportfiskarnas Klassdraget.
Då jag vet att detta är ett bra sätt att fånga barns intresse för fiske och dessutom lära barnen lite fiskevett och regler kring fiske ställde jag upp på detta.
Jag besökte klassen under ett par lektionstimmar då jag pratade om olika fiskemetoder,
var man kan fiska gratis och var man måste fråga om lov för att fiska.
Därefter tog jag med klassen ut till Bihagasjön för mete, metspön skulle ha levererats från Sportfiskarna men de var försenade så jag lånade från distriktet och sedan hade skolan några egna spön också.
Det blev en jobbig dag med massor av trassel och en lärdom är att man bör vara mer än en som hjälper till att hjälpa barnen (22 st).
Fisk fick de i varje fall.
/Sture Eriksson

Fler bilder från Klassdraget här

Stor gädda tagen i Vasasjön
Lördagen den 5 mars 2014 togs en ganska stor gädda i Vasasjön.
Den vägde 9200 gram och togs på angeldon agnat med sill.
Gäddan släpptes naturligtvis tillbaka igen så att den kan växa
sig ännu större och kanske glädja någon annan fiskare.

Tips & Trix
Vi tänkte lägga upp lite tips & trix för vad som funkar bäst vid varje vatten så om någon har något
att tipsa om t.ex. flugmönster, typ av drag, platser som är bra m.m. så maila det till
morgandanielsson@bredband2.com så läggs det upp på hemsidan under fliken för det aktuella
vattnet. Bifoga gärna bilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mårtens Fiske