line decor
  
line decor
 

Hem

Kontakt

Styrelse 
 

Aktuellt

Höstmöte
Höstmötet kommer att hållas tisdagen den 7:e november klockan 19:00 på Råå Wärdshus.
En kallelse till detta möte har skickats ut till alla aktiva medlemmar via e-post till dem
som vi har adressen till och via vanlig post till dem som vi saknar e-postadress till.
Om du är osäker på om vi har din e-postadress så skicka gärna ett meddelande till sekreteraren.

Om du som är aktiv medlem vill äta efter mötet så glöm inte att anmäla dig till Kent Borén via hans e-post.

Lotteri
Ett lotteri för våra medlemmar kommer att hållas på höstmötet.
Trots allt som hänt i Smedjebacken så skänker Danielsson Flereels två F3W rullar till vårt lotteri.
Pengarna vi får in på detta kommer att gå till fiskevård. Dragningen sker på höstmötet.
Det går att köpa lotter redan nu genom att sätta in pengar på vårt pg 97555-7, märk inbetalningen “lotteriet” så drar vi lotten/lotterna samt meddelar lottnumret per e-post, vi bevakar också lotten/lotterna vid höstmötet om du inte kan närvara vid dragningen. Lotterna kostar 50:-/styck. Glöm inte att ange e-postadress på inbetalningen.F3W

Information om rundmask
Här är en länk till Livsmedelsverkets hemsida för information om rundmask som kan förekomma i fisk
som fångas i Sverige. Det kan vara bra att känna till om man råkar fånga en fisk.
Rundmask i fisk

Ny karta Pinnån
Nu har det kommit en ny karta över Pinnån vid Östra Ljungby.
Den enda skillnaden är att vi ritat in en parkeringsskylt vid Naturbruksgymnasiets filial
vid Gångvad. Om vi parkerar där så stör vi inte heller vid vägen där en fastighetsägare
frekvent lastar avverkad skog. Länk till kartan här.

Sommarhälsning 2017
Undertecknad gav ett löfte vid årsmöte att leta nya vatten åt klubben under denna sommar. Var midsommardag vid Rönneå och dess övre sträckor inkluderat även delar fiskevårdsområdet. Intressant möte vid ett ställe, trevligt och visst fick jag fluga i den lilla forsen. Tackade för erbjudandet och fick markägaren att blekna vid min kommentar att det är ytterligare 139 övriga som vill testa. Skämt åsido, sökandet fortsätter men kräver hjälp. Medlemmar med konkret information om vatten i västra delen av Skåne , södra Halland och sydvästra gränsområdet mot Småland är välkomna maila mig. Lämna telefonnummer så siktar jag på att höra av mig. Strömmande vatten är högt på önskelistan men även lämplig insjö för gädda, abborre, gös eller karp. I övrigt hoppas vi i styrelsen att våra medlemmar tar chansen att pröva vad som regn kan ge för utslag i våra olika åar. Rapporter kommer om vakande, hoppande fisk oavsett vattennivå, temperatur, vind och tid på dygnet!
Lars-Olof Kristiansson - Ordförande

Flytring - Bjärsgård
Vi har fått rätt att använda flytring i Bjärsgårdssjöarna på prov under ett år.
Efter det ska det utvärderas om det ska vara fortsatt tillåtet.

Rönneåfiskets dag 21:e maj
Under Rönneåfiskets dag samlades medlemmar och markägare över god mat och dryck på Amalienlunds gård
utanför Klippan. Markägarna var positiva till träffen då de fick reda på lite mer om oss som förening och personerna
som är med. Innan maten var det prisutdelning till vinnaren av Lars-Olof Kristianssons vandringspris för längsta fisk
tagen i Rönneåsystemet.
Stolt vinnare 2017 blev för andra året i rad Alexander Svensson efter att ha tagit upp en lax på 88 cm som vägde 8,2 kg. Andrapristagare blev Niklas Ljungdahl som tagit en 73 cm lång lax på 4,1 kg
Här poserar Alexander Svensson med vandringspriset och Niklas Ljungdahl med andrapriset

Fiskeresa
Det planeras en fiskeresa till Härjedalen under vecka 29 2017.
Resan är fullbokad.
Läs mer här

Färglagda kartor
Nu finns det färglagda och förhoppningsvis mer lättlästa kartor över våra fiskevatten att ladda ner.
Det ligger länkar på varje sida under fliken fiskevatten till sträckningskartorna som består av pdf-filer.

Nya regler för Pinnån
På årsmötet 2016 bestämdes att det numera endast är tillåtet att flugfiska med hullinglösa krokar i Pinnån
och all öring ska återutsättas. Fisketiden är oförändrad 1:e mars till och med 30:e september.

Ersättning för arbetsdag
Den medlem som deltar vid minst 1 av de 2 årliga, av styrelsen kallade arbetsdagarna i Rönneå respektive Genevadsån får en reducering på 200 kronor på nästkommande års medlemsavgift.
Skälet är att vi helt enkelt behöver vara fler som deltar vid dessa mycket viktiga arbeten. 

Ny bro över Genevadsån
Nu kommer förhoppningsvis snart en ny bro att byggas över Genevadsån.
Läs mer på: http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4249328-nu-far-gullbranna-sin-permanenta-badbro

Fenklippta fiskar
Om någon fisk där fettfenan är avklippt på fångas i våra vatten så vill vi gärna veta det.
Gör gärna en notering på fiskerapporten om det.
Vi tror inte att det är något stort problem men vill på detta sätt få reda på hur många
odlade fiskar som simmar upp i fel vattendrag..

En påminnelse!
Alla vattenåtgärder på eget bevåg såsom att flytta på stenar eller att tillföra stenar i åarna är inte tillåtet. Ej heller att ta ner träd eller såga av grenar som man tycker är i vägen för fisket. Alla sådana åtgärder skall sanktioneras eller godkännas av styrelsen.
Vad gäller Bäljaneås mynning skall inga stenar flyttas.
Sandrevlarna i sig utgör inga problem och flyttar på sig från år till år.
Väl mött
Styrelsen

Svenska fiskeregler
Länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket lanserar webbsidan ”Svenska Fiskeregler” där du kan hitta regler för fritidsfisket längs Sveriges kuster och i Sveriges fem stora sjöar (Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland).

Den nya hemsidan har tagits fram gemensamt för alla länsstyrelser. Via en karta kan du som besökare zooma dej fram till din fiskeplats och få upp en förteckning över de regler som gäller i området. Om du vill kan du skriva ut listan för att ta med dej ut i fält.

Sidan fungerar på datorn, surfplattan och även i mobilen.


Nya regler för lax- och öringfiske på västkusten för att skydda bestånden
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför nya regler för fiske efter lax och öring i Kattegatt och Skagerrak. Skälet är att bestånden av vild lax på västkusten försämrats sedan 1980-talet trots flera åtgärder för att förbättra miljön i vattendragen.
Här är en länk till mer information från HaV:
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F967739

Rabatt hos Mårtens Sportfiske
Alla medlemmar får numera 10% rabatt på alla varor hos Mårtens Sportfiske
mot uppvisande av giltigt medlemskort i HSK.
Rabatten gäller inte varor där priset redan är nedsatt.

Bom över Bihagavägen
Det finns en ny bom över Bihagavägen som är placerad ca 100 meter in från Penarpsvägen.
Koden till denna är inte den samma som till kedjan över vägen vid stugan i Bjersgård.
På detta sätt stoppas en del tjuvfiskare i Bihagasjön och Sjökrokasjön hoppas vi.
Koden kan medlemmar erhålla av sekreteraren.

Framsteg i Nybroån
Även om Nybroån inte ingår i våra arrenden så kanske detta intresserar de som besöker
vår hemsida.
Fick e-post från Kerstin Söderlind på Länsstyrelsen angående den fiskvägen och
fiskräknarstationen vid Köpingebro i Nybroån.
Den gamla dammen som tidigare var ett vandringshinder har rivits ut och nu är vägen fri för fisk att vandra.
Och det gör den med besked. Samtidigt som den nya stigrännan byggdes har en fiskräknarstation med
webbkamera satts upp.
Detta innebär att du kan se fisken passera live.
Arbetet har utförts av Fiskevårdsteknik AB i Lund som drivs av Mats Hebrand med mer än 25 års
erfarenhet inom vatten och miljöområdet.
Dom arbetar både i och utanför Sverige och har anlagt många fiskvägar, omlöp, kontrollstationer
med fiskräknare och biotopvård m.m.
Bland årets projekt finns återställa vandringsvägarna för fisk vid Hertinges kraftverk i Ätran, fiskvägsbygge vid Hedefors i Säveån, fiskevård i Mölndalsån och projektet i Nybroån som invigdes förra veckan.
Dom samarbetar bl.a med Anders Eklöv som hjälpt oss mycket vid våra projekt i Rönneå.
Stackarps kraftverk skulle varit något dom skulle satt tänderna i och även fått en räknare och livekamera på plats.
Titta gärna in på deras hemsida, fvt.se
Finns länk till livekameran m.m
Nedan en länk från kameran i Nybroån.

http://blogg.fiskevardsteknik.se/aggresiv-oring-i-den-nya-fiskraknaren/

Älvräddarna
Älvräddarna gjorde ett besök i Klippan på initiativ av Linus Nilsson.
Helsingborgs Dagblad skrev en bra artikel om det som ni kan läsa här:
http://hd.se/klippan/2013/10/04/tuffare-regler-vantar-for/

Bekräftelse på väl utförda fiskevårdsåtgärder
Förra sommaren utfördes ett elfiske i Rönneå där vi gjort våra största fiskevårdsinsatser.
Det var ett väldigt positivt resultat vilket ni kan se på den nu färdiga rapporten från Anders
Eklöv genom att klicka på denna länk:
http://www.fiskevard.se/wp-content/uploads/2013/02/R%C3%B6nne%C3%A5-12.pdf

Bilder från Rönneå
Här är några bilder på Rönneå som är tagna 2013-01-27 av Lars Johansson.
Klicka här för att se bilderna.

Ny gångbro över Rönneå
En ny hängbro över Rönneå är placerad vid Skyttebanan - Tomarps Ene.
Det är Kvidinge Sockens Hembygdsförening som beställt brobygget och
Sparbanken Öresunds stiftelse som bekostat projektet som Klippans Hisservice
har byggt. Mer information finns under denna länk :
http://hd.se/astorp/2012/09/09/ny-gangbro-leder-over-ronnea/

Minnen från utplantering efterlyses
Anders Eklöv som sedan många år varit rådgivare åt vår klubb i frågor om fiskevård skulle uppskatta om medlemmar kan ge information om gångna tiders utsättning av fisk i Pinneå, Bäljaneå och övriga åar i Rönneåsystemet. Klubben hade under fyrtiotalet en egen kläckningsanläggning vid Pinneå och viss dokumentation finns bevarad men fler
uppgifter önskas. Anders nås på telefon 046-249432 mail: eklöv@fiskevard.se   

Klassdraget ett sätt att intressera barn för fiske.
Jag blev uppringd av Maria Rydström Haganässkolan i Åstorp som undrade om HSK kunde ställa upp för
hennes klass i Sportfiskarnas Klassdraget.
Då jag vet att detta är ett bra sätt att fånga barns intresse för fiske och dessutom lära barnen lite fiskevett och regler kring fiske ställde jag upp på detta.
Jag besökte klassen under ett par lektionstimmar då jag pratade om olika fiskemetoder,
var man kan fiska gratis och var man måste fråga om lov för att fiska.
Därefter tog jag med klassen ut till Bihagasjön för mete, metspön skulle ha levererats från Sportfiskarna men de var försenade så jag lånade från distriktet och sedan hade skolan några egna spön också.
Det blev en jobbig dag med massor av trassel och en lärdom är att man bör vara mer än en som hjälper till att hjälpa barnen (22 st).
Fisk fick de i varje fall.
/Sture Eriksson

Fler bilder från Klassdraget här

Stor gädda tagen i Vasasjön
Lördagen den 5 mars 2014 togs en ganska stor gädda i Vasasjön.
Den vägde 9200 gram och togs på angeldon agnat med sill.
Gäddan släpptes naturligtvis tillbaka igen så att den kan växa
sig ännu större och kanske glädja någon annan fiskare.

Tips & Trix
Vi tänkte lägga upp lite tips & trix för vad som funkar bäst vid varje vatten så om någon har något
att tipsa om t.ex. flugmönster, typ av drag, platser som är bra m.m. så maila det till
morgandanielsson@bredband2.com så läggs det upp på hemsidan under fliken för det aktuella
vattnet. Bifoga gärna bilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mårtens Fiske