line decor
  
line decor
 

Hem

Fiskeregler

Kontakt

Medlemsansökan

Avgifter

Styrelse

Valberedning

Förtroenderådet

Gäst & Familjekort

Kollektivanslutning
till Sportfiskarna

Stadgar &
Medlemsmatrikel 
 
Historik

Hälsingborgs sportfiskeklubb bildades 13 november 1935. Åtta herrar samlades på Signe Berqvist Cafe denna dag. Stadgar fastställdes och en styrelse valdes. Medlemsantalet fastställdes till max 100 stycken, inträdesavgift-respektive årsavgift till 25 kr och 15 kr.

Redan i december 1935 tecknades arrende av vissa delar av Pinnån. Mars 1936 fick klubben tillgång till Bjersgårdsvattnen och Bäljaneå. 1939 uppfördes en kläckningsanstalt vid Stidsvig. Här kläcktes öring- och gäddrom vilka som yngel utplanteras i både klubbvatten och andra vattendrag. Samma år arrenderade HSK delar av Råån. 1940 och framåt utplanterades över 200000 öringsyngel i denna å enligt beslut från Vattendomstolen.

Efter krigsåren följde en stadig tillväxt av klubbvattnen. Klubbens medlemsantal höll sig kring 100 nivån fram till mitten av 80-talet. Sportfiske i dess olika former samlade fler intresserade och klubben växte.
Frågor om fiskevård i form av förbättrade lekmöjligheter kom på tapeten. Det var nu inte tillåtet att sätta ut fisk i vilda vatten. Kläckningsanstalten var nedlagd sedan årtionden.
I början av nittiotalet fanns en gräns på max 225 medlemmar och trots detta köade folk ett par tre år för att komma med
i klubben. Med finanskrisen på nittiotalet försvann många medlemmar och sedan höll sig medlemsantalet på 100 nivån i
ett flertal år innan intresset pånytt ökade. För att trycket på våra vatten inte skulle bli för stort sattes en ny maxgräns 2006 på 140 medlemmar vilket vi ligger på idag.
Klubben heter idag Helsingborgs Sportfiske- och Fiskevårdsklubb.

Välkommen till en anrik klubb där du har rika möjligheter att få utöva favorithobbyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nils Larsson Maskinservice