line decor
  
line decor
 

Hem

Bjärsgård

Genevadsån

Pinnån

Rönneå

Stensån


 
 
Rössjöholmsån

Fiske i delar av Rössöjholmsån.
Bra fiske efter lax och öring.
Andra arter: Abborre, gädda, mört och ål.
Spinn eller flugfiske.
Fiskeperiod: Första lördagen i mars till och med 30 september

Minimimått
Lax 45 cm
Öring 45 cm

Fiskeregler för Rönneås vattensystem
-2 laxartade fiskar får tagas upp per dag, max en lax.
-All lax återutsätts från 1 september. (HSK rekommendation 1 augusti)
-All färgad fisk skall återutsättas.
-En krok per bete hela säsongen.
-Huggkrok förbjudet.

Om man tar upp en lax så är det slutfiskat för dagen.
Om man tar upp en havsöring så kan man fortsätta att fiska.

Errarpsån

Munka Ljungby

Övre delar av Rössjöholmsån

Vägkarta Errarp (Eniro)

Vägkarta-Munka Ljungby (Eniro)

GPS-koordinater:
Rössjöholmsån - Errarpsån
SWEREF99 TM 6237630, 366614
SWEREF99 TM 6237832, 366751
Parkering
SWEREF99 TM 6237879, 366710
SWEREF99 TM 6237927, 366879
SWEREF99 TM 6238906, 366960
Parkering
SWEREF99 TM 6238010, 366847
SWEREF99 TM 6238599, 366932 Pomona
Parkering
SWEREF99 TM 6237456, 372273
SWEREF99 TM 6237386, 372279
SWEREF99 TM 6237349, 372339
SWEREF99 TM 6237352, 372359
SWEREF99 TM 6237488, 372827
Parkering
SWEREF99 TM 6237456, 372273
Boje
SWEREF99 TM 6237460, 372830
SWEREF99 TM 6237381, 373229
Parkering
SWEREF99 TM 6237329, 373260
Munka Ljungby
SWEREF99 TM 6237337, 373507
SWEREF99 TM 6237008, 373842
Parkering
SWEREF99 TM 6237329, 373260
Lunnamöllan
SWEREF99 TM 6237129, 374455
SWEREF99 TM 6237227, 374691
Parkering
SWEREF99 TM 6237225, 374771
SWEREF99 TM 6237314, 374970
SWEREF99 TM 6238018, 375588
Parkering - Rössjöfors
SWEREF99 TM 6238043, 375867
SWEREF99 TM 6239244, 376786
SWEREF99 TM 6239669, 376598
Parkering
SWEREF99 TM 6239622, 376376
SWEREF99 TM 6240904, 376819
SWEREF99 TM 6240925, 377198
SWEREF99 TM 6240879, 376857
SWEREF99 TM 6240968, 376947
Parkering
SWEREF99 TM 6241066, 377006

Errarpsån nedströms Cykelbron (bild ovan)

Errarpsån uppströms Cykelbron (bild ovan)

Errarpsån vid Västra Kvarn som är klubbens gräns (bild ovan)

 
 

 
Danielsson Flyreels

Nils Larsson Maskinservice