line decor
  
line decor
 

Hem

Bjärsgård

Bäljane å

Pinnån

Rönne å

Rössjöholmsån

Stensån


 
 
Genevadsån

Fiske på båda sidorna av ån från landsvägsbron till kusten.
Bra fiske efter lax, öring och förvildad regnbåge.
Andra arter: Gädda, abborre, id och mört.
Spinn eller flugfiske.
Fiskeperiod: 1 mars till och med 30 september

Minimimått
Lax 45 cm
Öring 45 cm

Fiskeregler för Genevadsån:
-2 laxartade fiskar får tagas upp per dag, max en lax.
-All lax återutsätts från 1 september. (HSK rekommendation 1 augusti)
-All färgad fisk skall återutsättas.
-En krok per bete hela säsongen.
-Huggkrok förbjudet.

Om man tar upp en lax så är det slutfiskat för dagen.
Om man tar upp en havsöring så kan man fortsätta att fiska.

Sträckningskarta

Vägkarta (Eniro)

GPS-koordinater:
Genevadsåns sträckning fiske å bägge sidor av ån
SWEREF99 TM 6271507, 375745
SWEREF99 TM 6273223, 373327
Parkeringsplatser
SWEREF99 TM 6271533, 375716
SWEREF99 TM 6271852, 375264 på Gårdsplan intill ladugården
SWEREF99 TM 6272099, 374034
SWEREF99 TM 6273387, 373482
Stegarnas placering i Genevadsån
SWEREF99 TM 6272015, 375141
SWEREF99 TM 6272134, 374767
SWEREF99 TM 6272181, 374628
Gångbroplacering ca 1 maj - 1 november
SWEREF99 TM 6273183, 373434

Vägbeskrivning
Söderifrån via E6:
Säng av vid Cirkle-K Snapparp, direkt efter avfarten efter bensinstationen sväng vänster
i T-korsningen mot Eldsberga. Efter ca 4 km kommer ni till Tönnersa. Precis intill bron över
Genevad svänger ni vänster.

Norrifrån via E6:
Sväng av vid Halmstad S i riktning mot Laholm, V117. Passera Trönninge och Eldsberga,
varefter ni svänger höger mot Tönnersa och Snapparp..

 

Tränacken (bild ovan)

Uppströms tränacken (bild ovan)

Början av nedre strömmen (bild ovan)

Mellan strömmarna (bild ovan)

Dallasströmmen vid lågvatten (bild ovan)

 

Dallasströmmen vid lågvatten (bild ovan)

Uppströms Dallasströmmen (bild ovan)


Hoppande Havsöring i kvarnfallet ! ca.5 kg?
Bilden tagen den 3 nov.1957 av kvarnägare Gunnar Larsson.
Huset till vänster inhyste såväl lägenheter som affär,(idag ödehus.)
Spången som syns var övergång till kvarnen bl.a. Turbinhuset kan man skymta bak träden.
Ny bro och vägsträckning uppfördes 1955.
Året för laxtrappan har vi ingen koll på ännu!
Uppgifter och original kort inhämtade från Gunborg Eliasson Tönnersa.
Huset till vänster renoverades 2019 och fungerar idag som bostad

 


 
Danielsson Flyreels

Nils Larsson Maskinservice