line decor
  
line decor
 

Hem

Bjärsgård

Bäljane å

Genevadsån

Pinnån

Rössjöholmsån

Stensån


 
 
Rönneå

Fiske i delar av Rönneå.
Bra fiske efter lax och öring.
Andra arter: Abborre, mört och gädda.
Spinn eller flugfiske.
Fiskeperiod: 1 mars till och med 30 september.
Gäddor över 70 cm ska återutsättas.

Gäddmetesträcka
Sträckan som gäller är de sista 300 meterna på vårt arrende i Rönneå nere på Vettinge.
Start och slut markeras med stolpar.
Här tillåtts endast mete efter gädda och betesfisk under tiden 1 oktober till sista februari. Den vanliga fiskesäsongen 1 mars - 30 september gäller ordinarie regler. Då man inte får lov att transportera betesfisk mellan olika vattendrag kommer man först behöva meta upp sin betesfisk, avliva den eftersom man inte får agna med levande betesfisk och därefter påbörja sitt mete efter gädda. Giltig agn för betesfiske är mask, maggot, majs, deg, bröd Ej giltig agn för betesfiske är räka, sill, ansjovis, powerbait (eller annan liknande)

Minimimått
Lax 45 cm
Öring 45 cm

Fiskeregler för Rönneås vattensystem
-2 laxartade fiskar får tagas upp per dag, max en lax.
-All lax återutsätts från 1 september. (HSK:s rekommendation 1 augusti)
-All färgad fisk skall återutsättas.
-En krok per bete hela säsongen.
-Huggkrok förbjudet.

Om man tar upp en lax så är det slutfiskat för dagen.
Om man tar upp en havsöring så kan man fortsätta att fiska.

Rönneå Västra sönnarslöv

Vägkarta Västra Sönnarslöv (Eniro)

Vägbeskrivning i bilder till våra sträckor i Rönneå

GPS-koordinater:
SWEREF99 TM 6234651, 372750 Skyltar finns
SWEREF99 TM 6234510, 372682 Skyltar finns
SWEREF99 TM 6226115, 377930
SWEREF99 TM 6221960, 381794
Parkeringar - Rönneå
SWEREF99 TM 6226500, 379179
SWEREF99 TM 6224424, 380907
SWEREF99 TM 6223731, 380920
SWEREF99 TM 6223098, 380889
SWEREF99 TM 6223190, 381903
Med tanke på inbrott undvik P-platserna kring V. Sönnarslövsbron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Danielsson Flyreels

Nils Larsson Maskinservice