line decor
  
line decor
 

Hem

Bäljane å

Genevadsån

Pinnån

Rönne å

Rössjöholmsån

Stensån


 
 
Bjärsgårdssjöarna

Fiske i Vasasjön, Bihagasjön, Sjökrokasjön och Killebäckasjön.
Bra gäddfiske i sjöar med nästan svart vatten på vinterhalvåret och brunt vatten på sommarhalvåret.
Det bruna i vattnet på sommaren är ofarlig algblommning.
Sjöarna är ganska grunda, max ca 3 meter djupa. Trots detta tas det mest fisk intill vassruggar och mitt i näckrossamlingar. Vassdrag typ ABU Favorit är ett säkert kort vid fiske mitt bland näckrosorna.
Vid fiske på våren innan näckrosorna kommit upp är Vibrax och andra stora spinnare bra.
Under vintern går det bra att fiska med angeldon (max 10 don/medlem).
Det är även spännande att meta gädda med stort flöte och mört som agn.
Släpp gärna tillbaka fisk, den kan växa till sig ännu mer och fångas fler gånger då.
Vid användning av båtarna medtag egna flytvästar, finns att låna hos Brandkårerna i resp. kommun.
Vägen till stugan vid Sjökrokasjön är spärrad med en kedja, kod till kodlåset erhålles av materialansvarig
eller sekreteraren.
Nyckelskåpet där nycklar till alla båtar och stugan förvaras har numera försetts med ett kodlås och
koden till detta låset erhålles av materialansvarig eller sekreteraren.
Skriv gärna ett par rader i gästboken i stugan när ni är där, det är trevlig läsning för andra medlemmar.
Endast klubbens båtar får användas i sjöarna, alla andra båtar, flytringar med mera får inte användas
i klubbens vatten på grund av risk för smittospridning.
Arter: Gädda, abborre, mört, ål, brax, sutare och möjligtvis gös.
Spinn, mete eller flugfiske.
Det är tillåtet att använda flytring i Sjökrokasjön och Bihagasjön..

Sträckningskarta

Vägkarta (Eniro)

Panoramabild Sjökrokasjön

Panoramabild Vasasjön från väster

Rundsnurr med båten i Sjökrokasjön (Film)

Gammal djupkarta Bihagasjön

Gammal djupkarta Sjökrokasjön

Gammal djupkarta Vasasjön

GPS-koordinater:
Bjersgårdssjöarna
Nyckelskåpets placering
SWEREF99 TM 6225015, 383870
Parkeringsplatser
Vasasjön
SWEREF99 TM 6225551, 384659
SWEREF99 TM 6225940, 385435
Bihagasjön
SWEREF99 TM 6225924, 386413
SWEREF99 TM 6226028, 386605
Båtens placering
SWEREF99 TM 6226067, 386555
Sjökrokasjön
SWEREF99 TM 6225792, 386783
Stugan och P-plats
SWEREF99 TM 6225809, 386775

Stugan vid Sjökrokasjön

Trädäcksbygge vid stugan intill Sjökrokasjön.

Bihagasjön

 

Vasasjön

Gädda tagen i Vasasjön 2006-05-17, 2 kg

Gädda tagen i Vasasjön 2011-03-05, 9,2 kg

Gäddmete i Vasasjön

Jens Näsström tog en gädda på 10,2 kg i Sjökrokasjön på mete

10,2 kg är en av de större gäddorna i Sjökrokasjön

Naturligtvis fick den simma tillbaka i sjön efter vägning och fotografering.

 
 

 
Danielsson Flyreels

Nils Larsson Maskinservice