line decor
  
line decor
 

Hem

Bjärsgård

Genevadsån

Pinnån

Rönne å

Rössjöholmsån

Stensån


 
 
Bäljane å

Fiske i delar av Bäljane å.
Bra fiske efter lax och öring.
Spinn eller flugfiske.
Fiskeperiod: 1 mars till och med 30 september

Minimimått
Lax 45 cm
Öring 45 cm

Fiskeregler för Rönneås vattensystem
-2 laxartade fiskar får tagas upp per dag, max en lax.
-All lax återutsätts från 1 september. (HSK rekommendation 1 augusti)
-All färgad fisk skall återutsättas.
-En krok per bete hela säsongen.
-Huggkrok förbjudet.

Om man tar upp en lax så är det slutfiskat för dagen.
Om man tar upp en havsöring så kan man fortsätta att fiska.

Sträckningskarta 1

Sträckningskarta 2

Vägkarta (Eniro)

Körförbud på cykelbanan över Bäljane å. Alternativa P-platser är nedanför Åkeriet eller
om man kör via Åbygården och kör parallellt med ån till dess att vägen tar slut.

GPS-koordinater:
SWEREF99 TM 6223155, 380757
SWEREF99 TM 6223544, 382679
SWEREF99 TM 6223180, 380721
SWEREF99 TM 6223683, 382560
SWEREF99 TM 6223567, 382845
SWEREF99 TM 6223164, 385494
Parkeringsplatser
SWEREF99 TM 6223106, 380908
SWEREF99 TM 6223505, 381968
SWEREF99 TM 6223475, 382671 Cykelvägen innan bron
SWEREF99 TM 6223460, 382834
SWEREF99 TM 6223252, 383122
SWEREF99 TM 6223700, 383518
SWEREF99 TM 6223790, 384406
SWEREF99 TM 6222652, 385728
SWEREF99 TM 6223086, 386124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Danielsson Flyreels

Nils Larsson Maskinservice