line decor
  
line decor
 

Hem

Bjärsgård

Bäljaneå

Genevadsån

Pinnån

Rönneå

Rössjöholmsån

Stensån

GPS koordinater


 
 
Våra Fiskevatten

Här finns information om våra olika vatten som vi arrenderar.
Här finns även sträckningskartor och länk till vägkartor hos Eniro så att man lätt kan ta reda
på hur man ska köra för att hitta till vattnet.

Känner någon medlem ett sug efter att skriva lite om något av våra vatten så ta kontakt!

Om medlemmar har några förslag på förbättringar som kan göras vid vattnen så tveka
inte att ta kontakt med någon i styrelsen. Detta gäller både fiskevård och att göra det
bättre för oss fiskare.

Här finns en översiktskarta över våra olika kartors placering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Danielsson Flyreels

Nils Larsson Maskinservice